ตำแหน่งงาน

- Marketing Manager

รายละเอียด

- จัดทำแผนการตลาดและรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

- จัดทำแผน Promotion และสื่อโฆษณา เครื่องมือทางการตลาดเพื่อสนับสนุนฝ่ายขายให้บรรลุเป้าหมาย

- จัดกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสม

- จัดทำสื่อ PR Online

- อัพโหลด ข้อมูล เฟสบุ๊ค ออนไลน์

- ประสานงานร่วมกับทีม Graphic เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกมา

จำนวน

1 ตำแหน่ง

เงินเดือน

5x,xxx บาท


ดาวน์โหลดใบสมัคงาน


บริษัท เทลล์ติ ไฮโปรท์ จำกัด

67/119 Moo3, Bangtalat, Pak Kret, Nonthaburi, Thailand 11120

โทร 095-5468509