ตำแหน่งงาน

- Service Engineer

รายละเอียด

- จัดทำแผนการตลาดและรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

- จัดทำแผน Promotion และสื่อโฆษณา เครื่องมือทางการตลาดเพื่อสนับสนุนฝ่ายขายให้บรรลุเป้าหมาย

- จัดกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสม

- จัดทำสื่อ PR Online

- อัพโหลด ข้อมูล เฟสบุ๊ค ออนไลน์

- ประสานงานร่วมกับทีม Graphic เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกมา

จำนวน

2 ตำแหน่ง

เงินเดือน

3x,xxx บาทดาวน์โหลดใบสมัคงาน


บริษัท เทลล์ติ ไฮโปรท์ จำกัด

67/119 Moo3, Bangtalat, Pak Kret, Nonthaburi, Thailand 11120

โทร 095-5468509